Hulp

De regelhulp ISO 26000 stelt je in staat om:


Quickscan

Met de Quickscan kan je in ongeveer 10 minuten met 25 korte stellingen een globale scan maken waar jouw organisatie staat van waar je staat. Je krijgt een rapportage waarmee u uw resultaten kunt vergelijken met die van andere branches of afdelingen.

Detailscan

Met de Detailscan kan je een gedetailleerd overzicht krijgen hoe ver u bent met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar je verbeterkansen liggen. Na het invullen van wat algemene informatie geef je bij een aantal stellingen aan in hoeverre deze van toepassing is. Ook zijn er open vragen. Na het invullen van de Detailscan krijg je een rapportage van je resultaten en kan je die vergelijken met andere branches of afdelingen.

Zelfverklaring

Met dit onderdeel kan je een zelfverklaring opstellen volgens NPR 9026. Zie deze norm voor meer informatie hierover. Daarmee kan je aan de buitenwereld verklaren hoe ver je bent met MVO.

Je start een zelfverklaring door te een nieuwe aan te maken of door een kopie te maken van een eerdere zelfverklaring. Na het invullen van de scope krijg je een overzicht te zien van alle elementen waar binnen de vragen vallen.

Deze regelhulp bevat 40 vragen van de NPR (waarvan enkelen met subvragen). De antwoorden die je kunt selecteren zijn onderdeel van de NPR en kunnen dus niet aangepast worden. Als je een antwoord anders wilt formuleren, kan je ervoor kiezen om anders, namelijk te selecteren.

Als je naar een volgende vraag gaat, worden de antwoorden opgeslagen. Je kunt ze daarna opnieuw oproepen door bij de zelfverklaring wijzigen te selecteren.

Maatregelen
Als je een antwoord hebt geselecteerd, kan je er ook voor kiezen om de bijbehorende maatregel te selecteren en aan te geven wat de status is. Ook als je een antwoord niet hebt geselecteerd, maar het in de toekomst wel wilt kunnen doen, kan je ervoor kiezen om de bijbehorende maatregel te selecteren door op het klok-icoon te klikken.

Branchespecifieke antwoorden
Voor sommige branches zijn branchespecifieke antwoorden en bijpassende maatregelen te selecteren. Je kunt ze toevoegen door te klikken op Branchespecifieke voorbeelden toevoegen. Je kunt deze antwoorden nog aanpassen en in sommige gevallen is dat ook nodig. De voorbeelden zijn opgesteld door de brancheverenging (bijvoorbeeld NRK). NEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De branchespecifieke antwoorden en maatregelen worden apart aangeduid in de rapportage bijlage B. Je moet zelf besluiten op welke manier je deze antwoorden in je zelfverklaring wil opnemen.

Rapportages
Na het beantwoorden van de vragen kan je de bijbehorende bijlage A, B en C downloaden als Word-document. Het gaat om een export van de gegevens die je hebt ingevuld in de regelhulp. Het is de bedoeling dat je het nog verder aanpast en meer naar je eigen organisatie zet. Na het aanpassen van deze rapportages kan je ze aanbieden bij het publicatieplatform van NEN, zie ook daar voor meer informatie over de publicatievoorwaarden.

Maatregelenoverzicht
In het maatregelenoverzicht zie je welke maatregelen je hebt geselecteerd. Als je account is gekoppeld aan het Ondernemingsdossier kan je ze daar naar versturen. Als dat niet het geval is, kan je alleen een export downloaden.


Accounts toevoegen

Je kunt meerdere gebruikers toevoegen aan jouw licentie. Je krijgt daarvoor bij het registreren een mail met een regelhulpnummer. Een andere gebruiker kan zich dan registreren door te klikken op Mijn bedrijf heeft al een licentie en daar het nummer in te vullen. Let op: dit account wordt niet gekoppeld aan hetzelfde ondernemingsdossier. Je kunt slechts een regelhulp-account koppelen aan hetzelfde dossier om te voorkomen dat maatregelen op meerdere plekken worden beheerd.

Koppelen aan Ondernemingsdossier

Je kunt je account koppelen met het ondernemingsdossier en je maatregelen verzenden:

Log in op je Ondernemingsdossier en kies in het overzicht voor de regelhulp ISO 26000. Als u bent ingelogd wordt de koppeling gelegd.
Als je niet bent ingelogd kies je voor Ik heb al een abonnement en log je alsnog in.